RF SISU Stockholm arrangerar digitala utbildningar i IdrottOnline under juni månad. Idrottskonsulent Håkan ”Krallan” Nilsson:

Det blir obligatoriskt med digital rapportering av LOK den 1/7 2020. Med anledning av det och att vi på admin-kurserna har märkt av ett stort behov av info kring avgiftshantering har vi satt ihop en ny utbildning som vi kör den 4 juni. 

Sprid gärna info om den till de ni tror skulle ha nytta av den:

Torsdag den 4 juni kl. 18.00 – 21.00              

Rapportering LOK-stöd samt Avgiftshantering i IdrottOnline – DIGITAL

mer info samt anmälan: https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1393221

Måndag den 25 maj kl. 18.00 – 21.00           

IOL Administration Grund – DIGITALT

Mer info samt anmälan: https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1391042

Läs mer om fler utbildningar av RF SISU Stockholm