Under Svenska basketbollförbundets senaste förbundsmötet den 22 april 2023 klubbade man igenom om förändrad rösträtt för att öka demokratin i svensk basket genom att ge samtliga föreningar rösträtt.
 
Nu kommer Svenska basketbollförbundet att genomföra digitala ordförandeträffar med ordförande Susanne Jidesten, där samtliga föreningars ordförande är välkomna att delta för att hålla sig uppderade om verksamheten, vad som händer, vilka ämnen som är aktuella och även ges möjligheten att ställa frågor.
 
Första träffen kommer att vara den 4 oktober 18.00.
 

 

Kommande möten är den 7 december, 22 januari och 18 mars klockan 18.00