Category Archives: Idrottsanläggningar

Angående föreslagna förändringar i taxesättningen för nyttjande av Idrottsanläggningar

Ett vallöfte som går i graven redan efter 1 år! Specialidrottsförbunden för fotboll, basket, handboll, [...]

Anläggningar i fokus!

Fredagens Idrottsarena fångade politikernas, kommunernas och andra intressenters intresse vilket innebar en fullsatt sal på [...]

Nästa Idrottsarena – anläggningsfrågans mötesplats!

Den 3 februari äger Idrottsarenan rum, vilket är en mötesplats för idrottsrörelsen, näringslivet, politiker och [...]

Förenings- och förbundsdialog

Idrottsförvaltningen stod igår värd för en förenings- och förbundsdialog, med alla idrottsföreningar i Stockholms Stad. [...]

Förenings- och förbundsdialog 26 oktober

Den 26 oktober har du möjlighet att delta i dialog om idrottens framtid i Stockholms [...]

Besked från de politiska partierna i Stockholm om hur man vill satsa på idrott!

• Enighet mellan alla partier i Stockholm om idrottens stora värde för samhället, såsom integration [...]

Vad kostar det att inte bygga idrottsanläggningar?

Nästan alla är rörande överens. Föreningsidrotten bidrar till otroligt mycket positivt. För förbund och föreningar [...]

Idrotten – En direktbiljett in i gemenskapen!

Idrott är fantastiskt Det är mycket som är fantastiskt med idrott, det kan nog alla [...]

Politikerdebatt med idrotten i fokus!

Lyssna på intervjuerna efter tisdagens politikerutfrågning, arrangerad av RF-SISU Stockholm och med bred representation från [...]

Livesänd partiutfrågning

Följ med digitalt när vi frågar Stockholms politiker om hur de vill lösa idrottens utmaningar [...]