Fredagens Idrottsarena fångade politikernas, kommunernas och andra intressenters intresse vilket innebar en fullsatt sal på Hotell Birger Jarl. Programpunkterna var många och föreläsarna briljerade med sin sakkunnighet. Panelsamtalen flöt på fint med hjälp av RF-SISU Stockholms ordförande Claes Thunblad, som agerade moderator. Sammanfattningsvis ett lyckat arrangemang och samarbete av nio specialförbund, där syftet är att lyfta behovet av nya och bättre anpassade anläggningar i Stockholm samt hitta bra samverkansformer.

idrottsarena är en mötesplats för idrottsrörelsen, näringslivet, politiker och kommuner. Det är viktiga tillfällen för samtal och utställningar då idrotten har en stor betydelse för samhällsbygget inom många områden.

Idrottsarenans uppgift är att öppna för nya idéer och nya kontakter, som kan leda till ett bättre samhälle. Det är en chans att bygga nätverk starkare och en möjlighet att dela med sig av kunskap, idéer kring framtidens idrottsanläggning. Ett samverkansprojekt mellan idrotterna och Wakip.

Se program Idrottsarena Stockholm

Från Stockholms Basketbollförbund deltog Charlotta Bernervall, verksamhetschef och Svante Bengtsson, anläggningsrådet