Idrotten kan inte lösa alla samhällsutmaningar, men den är i regel ett bra komplement till andra insatser. Idrotten är en av de effektivaste kända sociala investeringarna, för resultat direkt och över tid. Ges inte idrottsrörelsen möjlighet att verka fullt ut uteblir samhällsvinster vi kunde fått. Inför valdagen den 11 september genomför nio Stockholmsidrotters representanter möten med partierna i Stockholm Stad med syfte att framföra idrottens behov och nytta.

Några av agendans huvudpunkter i korthet:

* Presentation om hur Stockholmsidrottens distriktsförbund (SDF) har samverkat för att uppnå en samsyn om behov. SDF representerar 80 % av alla aktiva och 50 % av alla medborgare i Stockholm.

* Lyfta ”Idrottens berättelse”, ett dokument som har tagits fram gemensamt för att påvisa nyttan med idrotten (hälsa, ekonomi, skola, integration, demokrati).

* Vilka idrottsfrågor finns med i partiets valprogram

* Hur ser planen för genomförande och finansiering av den strategi för idrottsanläggningar som beslöts i kommunstyrelsen i juni och som välkomnats starkt av idrotten.  Strategin innehåller fram till år 2030 nya anläggningar till en kostnad som av idrottsförbunden bedöms till över 1,2 mdr kr per år, vilket vida överstiger vad som satsats under senare år.

Här finns en rad punkter som SDF har tagit fram i en mer detaljerad form.

* Partiets syn på det idrottspolitiska programmet för Stockholm i övrigt.

Efter mötena kommer vi återrapportera de budskap vi får från partierna.

Idrotterna som samverkar:
Basket, fotboll, ishockey, handboll, innebandy, simidrott, konståkning, friidrott och gymnastik.

Idrottens berättelse

Idrottspolitiska programmet