Vi på kansliet

Charlotta Bernervall – Verksamhetschef

charlotta.bernervall@stbdf.se, 08-410 818 38

Blazo Begenisic – Tävling

blazo.begenisic@stbdf.se, 08-410 818 35

Tony Classon – Tävling

tony.classon@stbdf.se, 08-410 818 34

David Leman – Tävling/Projekt

david.leman@stbdf.se, 08-410 818 37

Vicky Lagerström – Kommunikation

vicky.lagerstrom@stbdf.se, 08-410 818 39

David Gerges – Förening

david.gerges@stbdf.se, 08-410 818 32

Elisabet Bodin – Administration