Utbildning

Här finns information om alla utbildningar i distriktet

Stockholm Basket kommer fortsätta ha en del utbildningar i form av t.ex. clinics och föreläsningar mm i distriktets regi.

Ex Barton Clinic

1 januari 2018 övergick ansvaret för svensk basketutbildning från oss på distriktsförbundet till Svenska Basketbollförbundet (SBBF). Under våren 2018 har SBBF startat upp en ny utbildningsmodell som tagits fram genom projektet Utbildning 2.0.

I den nya utbildningsmodellen utbildas tränare och domare separat redan från första utbildningsnivån, se mer under SBBF i menyn