Utbetalningar

Arvoden

Aktuella arvoden >>>
Utbetalningsdatum >>>

Reseersättning

Om du dömer i en hall under en dag får du som domare 2 enkelbiljetter från SL betalda.

Om du dömer i fler än en hall får du som domare en endagarsbiljett från SL betald.

OM du är under 20 år får du samma sak, men du ska köpa SL-biljetter till reducerat pris.

(Reseersättningen följer SL:s prisplan och kan därmed förändras utan förvarning.)