Betalning

Utbetalningar

Arvoden

Reseräkning

Reseersättningen för domare räknas ut med hjälp av koordinater och baseras på kostnaden för en SMS biljett per resa.

Reseersättningen följer SL:s prisplan och kan därmed förändras utan förvarning.

För mer information vänligen besök www.sl.se.