Stipendier

Varje år delar Stockholms Basketdistriktsförbund ut stipendier till personer som har utmärkt sig inom distriktets verksamhet. Nomineringarna görs av allmänheten och stipendiaterna väljs sedan ut av distriktsförbundet. Stipendierna delas ut under Spalding Basketshop Cup-finalerna under våren.

Vill du nominera någon?

Genom att fylla i formuläret nedan kan du nominera en person till följande stipendier; Årets Eldsjäl, Årets ”Jag ställer Upp”, Årets Easy Basket-domare, Årets Easy Basket-ledare, Årets domare eller Årets ungdomsledare. Beskrivningar av varje kategori finner du nedan:

NOMINERA

(Detta formulär avser säsongen 2018/19 och sista nomineringsdag är 25 april 2019.)

Stipendierna som vi delar ut:

Årets Eldsjäl

Stipendiet går till en person som varit en eldsjäl inom sin förening alternativt inom förbundets verksamhet, personen behöver ej vara verksam som coach/tränare/domare. Stipendiaten skall ha ett uppträdande som hedrar denne både på och utanför basketplanen.

Stipendiet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfull prestation, och skall stimulera stipendiatens vidareutveckling (personlig eller idrottsspecifik).

Årets ”Jag Ställer Upp”

Stipendiet går till en person(spelare, domare, ledare, förälder) eller en förening som under säsongen har gjort en insats som visar på stor sportslighet och ett positivt beteende där man varit en god förebild inom distriktets verksamhet. Insatsen kan vara en specifik händelse under ett visst tillfälle eller ett mer långtgående arbete under säsongen.

Stipendiet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfull prestation, och skall stimulera och uppmuntra till fortsatt engagemang.

Årets Easy Basket-domare

Stipendiet går till en person som varit verksam som Easy Basket-domare, och som har ett uppträdande som hedrar denne både på och utanför basketplanen.

Stipendiet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfull prestation som Easy Basket-domare, och skall stimulera fortsatt utveckling inom domarskapet.

Årets Easy Basket-ledare

Stipendiet går till en person som varit verksam som Easy Basket-ledare inom en av distriktets föreningar, och som har ett uppträdande som hedrar denne både på och utanför basketplanen.

Stipendiet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfull prestation som Easy Basket-ledare, och skall stimulera fortsatt utveckling inom ledarskapet.

Årets domare

Stipendiet går till en domare som varit verksam inom i huvudsak Stbdf:s tävlingsverksamhet, och personen skall ha ett uppträdande som hedrar denne både på och utanför basketplanen.

Stipendiet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfull prestation som domare, och skall stimulera fortsatt utveckling inom domarskapet.

Årets ungdomsledare

Stipendiet går till en person som varit verksam som ungdomsledare i en av distriktets föreningar, och som har ett uppträdande som hedrar denne både på och utanför basketplanen.

Stipendiet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfull prestation som ungdomsledare, och skall stimulera fortsatt utveckling inom ledarskapet.

Stipendiater säsongen 2017/18

Årets Eldsjäl 2017/18 Andreas Sundberg tillsammans med Lars Sandström Ordförande Stbdf

Årets ”Jag ställer Upp” 2017/18 Isabelle Rosendahl tillsammans med Lars Sandström och Christer Stjernborg Styrelsen Stbdf

Årets Easy Basket-domare 2017/18 Lucas Mazzanti tillsammans med Lars Sandström Ordförande Stbdf

Årets Easy Basket-ledare 2017/18 Elsa Dalmark Hans von Uthmann Styrelsen Stbdf

Årets Domare 2017/18 Elias Jbari tillsammans med Kristina Johansson Styrelsen Stbdf

Årets Ungdomsledare 2017/18 Tobias Andersson tillsammans med Lars Sandström Ordförande Stbdf