Stipendier

Varje år delar Stockholms Basketdistriktsförbund ut stipendier till personer som har utmärkt sig inom distriktets verksamhet. Nomingarna göras av allmänheten och stipendiaterna väljs sedan ut av distriktsförbundet. Som anställd på Stockholm Basket kan man inte tilldelas ett stipendium. Under Spalding Basketshop Cup-finalerna under våren delas sex stycken stipender ut.

Stipendier som delas ut är:

Årets Eldsjäl

Stipendiet går till en verksam person inom vår verksamhet och personen som erhåller stipendiet behöver ej vara verksam som coach/tränare/domare, utan är en eldsjäl inom sin förening alternativt inom förbundets verksamhet.

Stipendiet skall användas till förmån för stipendiatens vidareutveckling (personlig eller idrottsspecifik). Stipendiaten skall ha ett uppträdande som hedrar henne/honom både på och utanför basketplanen

Årets ”Jag Ställer Upp”

Stipendiet går till en person (spelare, domare, ledare, förälder) eller en förening som under säsongen har gjort en insats som visar på stor sportslighet och ett positivt beteende där man varit en god förebild inom distriktets verksamhet. Det kan vara en specifik händelse under ett visst tillfälle eller ett mera långtgående arbete under säsongen.

Årets Easy Basket-domare

Stipendiet går till en verksam Easy Basket-domare och skall stimulera fortsatt utveckling inom domarskapet.

Stipendiet är avsett till att stödja och uppmuntra förtjänstfull prestation som Easy Basket-domare. Stipendiaten skall ha ett uppträdande som hedrar henne/honom både på och utanför basketplanen.

Årets Easy Basket-ledare

Stipendiet går till en person som är verksam som Easy Basket-ledare och personen som erhåller stipendiet är verksam inom distriktets föreningar. Stipendiet skall användas till förmån för stipendiatens vidareutveckling som Easy Basket-ledare.

Stipendiaten skall ha ett uppträdande som hedrar henne/honom både på och utanför basketplanen.

Årets domare

Stipendiet går till en verksam domare inom vår verksamhet och personen som erhåller stipendiet skall i huvudsak vara verksam inom StBBF:s tävlingsverksamhet. Stipendiet skall användas till förmån för stipendiatens vidareutveckling i rollen som basketdomare.

Stipendiaten skall ha ett uppträdande som hedrar henne/honom både på och utanför basketplanen.

Årets ungdomsledare

Stipendiet går till en verksam tränare som coachar i StBDFs seriespel i en av distriktets föreningar. Stipendiet skall användas till förmån för stipendiatens vidareutveckling som basketcoach. Stipendiaten skall ha ett uppträdande som hedrar henne/honom både på och utanför basketplanen.