Disciplinnämnden

Disciplinnämnd

Rafael Kiersz

Homan Gerami

Fredrik Strömbäck

Disciplinnämnden (DN) består av en ordförande och två ledamöter, samt en suppleant som är med och beslutar i ärenden i de fall där jäv kan uppstå bland de ordinarie ledamoten. DNs uppgift är att ta emot anmälningar och fatta beslut om bestraffning enligt RF:s regler.

Skillnaden mellan vanliga brottsärenden som handläggs av polis, åklagare och allmän domstol och ärenden som hamnar hos dociplinnämnde är att den som blivit utsatt för förseelsen i ett ärende som hamnar hos diciplinnämnden inte är part i ärendet. I de flesta fall ber de/den som blivit utsatt för något att uttala sig i ärendet, det är dock inte obligatoriskt.

Eventuella överklaganden skall göras till Svenska Basketbollförbundet, senast tre veckor efter delgivet beslut.