Nämnder och Kommitéer

Stockholms Basketdistriktsförbund består av ett antal olika nämnder och utskott/kommittéer som ansvarar för olika områden. Samtliga av dessa utses av styrelsen, och målet är att det alltid ska finnas en styrelserepresentant i varje nämnd.

Valberedning

Tom Hedrup – Ordförande

Kicki Öman – Ledamot

Andreas Berntsson – Ledamot

Disciplinnämnd

Disciplinnämnden (DN) består av en ordförande och två ledamöter, samt en suppleant som är med och beslutar i ärenden i de fall där jäv kan uppstå bland de ordinarie ledamoten. DNs uppgift är att ta emot anmälningar och fatta beslut om bestraffning enligt RF:s regler.

Skillnaden mellan vanliga brottsärenden som handläggs av polis, åklagare och allmän domstol och ärenden som hamnar hos dociplinnämnde är att den som blivit utsatt för förseelsen i ett ärende som hamnar hos diciplinnämnden inte är part i ärendet. I de flesta fall ber de/den som blivit utsatt för något att uttala sig i ärendet, det är dock inte obligatoriskt.

Eventuella överklaganden skall göras till Svenska Basketbollförbundet, senast tre veckor efter delgivet beslut.

Homan Germani

Rafael Kiersz

Johan Strömbäck

Tävlingsutskott

Tävlingsutskottet (TU) träffas i regel 10 dagar innan distriktsförbundets kansliträffar, och jobbar med frågor kring tävlingsbestämmelser, överklagan och utveckling av tävlingsverksamheten.

Frågor, överklagan eller liknande som önskas tas upp på TU:s möten måste inkomma till Stockholms Basketdistriktsförbund senast 10 dagar innan mötesdagen. Har du ett ärenden till TU mailar du till info@stbdf.se med ämnet ”Att: TU”.

Christer Stjernborg – Sammankallande (Styrelsen StBDF)

Rolf Lundgren – (Styrelsen StBDF)

Dennis Zalamans

Jan Isaksson

Samir Jones

Andreas Berntsson

Kenth Bärlin

Tony Classon – Sekreterare

08-410 818 35

Marknadsutskott

Tomasz Pieniazek – Sammankallande (Styrelsen StBDF)

Kristina Johansson – (Styrelsen StBDF)

Alexandra Tecle –  (Styrelsen StBDF)

Charlotta Bernervall

08-410 818 38

 

Föreningsutskott

Kristina Johansson – Sammankallande (Styrelsen StBDF)

Tiina Rossi Ekstam (Styrelsen StBDF)

Alexandra Tecle (Styrelsen StBDF)

Anläggningsråd

Lars Sandström – Sammankallande (Styrelsen StBDF)

Hans von Uthmann – (Styrelsen SyBDF)

Svante Bengtsson

Charlotta  Bernervall

08-410 818 38