Utskott

Stockholms Basketdistriktsförbund består av ett antal olika nämnder och utskott/kommittéer som ansvarar för olika områden. Samtliga av dessa utses av styrelsen, och målet är att det alltid ska finnas en styrelserepresentant i varje nämnd.

Tävlingsutskott

Tävlingsutskottet (TU) träffas i regel 10 dagar innan distriktsförbundets kansliträffar, och jobbar med frågor kring tävlingsbestämmelser, överklagan och utveckling av tävlingsverksamheten.

Frågor, överklagan eller liknande som önskas tas upp på TU:s möten måste inkomma till Stockholms Basketdistriktsförbund senast 10 dagar innan mötesdagen. Har du ett ärenden till TU mailar du till info@stbdf.se med ämnet ”Att: TU”.

Rolf Lundgren – Sammankallande (Styrelsen StBDF)

Alexandra Tecle (Styrelsen StBDF)

Dennis Zalamans

Jan Isaksson

Samir Jones

Andreas Berntsson

Kenth Bärlin

Jessica Himo

Tony Classon (kansli)

08-410 818 35

 

Föreningsutskott

Kristina Johansson – Sammankallande (styrelsen StBDF)

Tiina Rossi Ekstam (styrelsen StBDF)

Charlotta Åkerhielm

David Gerges (kansli)

 

Anläggningsråd

Lars Sandström – Sammankallande (styrelsen StBDF)

Hans von Uthmann – (styrelsen StBDF)

Svante Bengtsson

Charlotta  Bernervall (kansli)

08-410 818 38

 

Marknad/Strategi

Åsa Lindahl – Sammankallande (styreslen StBDF)

Charlotta Bernervall (kansli)