Matchledare

Vad är en matchledare?

Matchledaren har en väldigt viktig roll under en EB-omgång och är den som ska se till att arrangemanget flyter på som det ska. Matchledaren är dock beroende av att domare och lagledare hjälper till med detta.

För dig som ska vara matchledare följer här nedan lite tips:

Inna matchdagen

Skriv ut spelprogram

Ett spelprogram bör matchledaren ha nära till hands och ett spelprogram bör vara uppsatt i hallen så föräldrar, ledare och barn vet var de ska befinna sig – allt för att arrangemanget ska flyta på och att man undviker ”onödiga” frågor.

Kolla upp hur du tar dig in i hallen

De flesta hallar är så kallade vaktmästarhallar och då finns hallpersonal på plats som eventuellt kan besvara era praktiska frågor. I så lång utsträckning som möjligt försöker vi lägga EB-matcherna i sådana hallar. Men på grund av halltillgänglighet kan vi ibland behöva lägga omgångar i hallar där inpassering måste ske med kort. Ett sådant kort kan du låna från oss på Stockholm Basket och i regel brukar man kunna komma in 30 minuter innan bokningstiden. Ta redan på vad som gäller för hallen du ska till.

På plats i hallen

Plocka fram och avgränsa

Så tidigt som möjligt, plocka fram bänkar eller annat för att avgränsa spelplanerna. Var inte rädd för att be föräldrar om hjälp.

Sätt upp info

Sätt upp spelprogram och eventuell annan info som kan underlätta ert arbete.

Märk upp spelplanerna

För att underlätta för lagen och domarna att veta vilken spelplan de ska befinna sig på bör du markera spelplanerna (”A”, ”B” osv).

Plocka undan efter matcherna

När ni lämnar hallen ska det givetvis se likadant ut som när ni kom. Ta hjälp av domarkollegorna.

Rapportera eventuella avvikelser

Rapportera eventuella avvikelser till oss på Stockholm Basket, exempelvis om det var några wo-matcher eller om någon domare inte dök upp. Vi vill ständigt förbättra den verksamhet vi bedriver och i EB-hallarna är du som matchledare Stockholm Baskets ögon och öron. Du är därför en central person i vårt arbete för att hålla en hög nivå på evenemangen samt i vårt utvecklingsarbete. Rapportera därför gärna vidare om du kommer på något som kan förbättras eller något som du tycker fungerar bra.