Kallelse till Stockholm Baskets årsmöte 19 mars 2019

19 mars är det dags för årsmöte!

Inbjudan har gått ut till alla ordföranden i basketföreningar i Stockholmsdistriktet
Är du ordförande och inte fått någon inbjudan, kontakta Charlotta Bernervall