Dispenser

Du ska fylla i ett av dessa formulär om du vill ansöka om dispens från tävlingsbestämmelserna, ansökan ska göras av förening. Det kan gälla exempelvis:

  • Att du vill låta en specifik spelare spela med spelare som är yngre än spelaren själv.

Så här söker du Dispens:

1. Fyll i och skicka in ett av dessa följandeformulär:

Ansökan dispens

Ansökan dispens för U12-spelare för spel i U13

Ansökan om dispens för övergång för ungdomsspelare under pågående säsong

2. Betala in 200 kr

(Dispensenansökan anses vara giltig först när dispensavgiften inkommit till oss på Stockholm Basket.)

Bankkontonr. 8327-9,964 659 923-4

Swish till telefon 1231131069 .

3. Meddela Stockholm Basket att betalningen är gjord

Maila info@stbdf.se när betalning gjorts och bifoga en kopia på betalningen.

4. Invänta beslut

På fredagar går vi igenom alla ansökningar och meddelar er beslut via mail. När ni fått dispensen godkänd kan spelaren spela sin första match.

Överklagan

Vill ni överklaga vårt beslut gör ni en ny dispenansökan hos Tävlingsutskottet, det kostar 200 kr att göra. Ärendet skickas till info@stbdf och märks med ”Överklagan dispensansökan”.