Disciplinära åtgärder

Under huvudrubriken ”Disciplinära åtgärder” har vi samlat information gällande rapporter, disciplinärenden och diskvalificerande fouls.

Diskvalificerande foul: Information och ansvar kring diskvalificerande fouls.

Rapporter: Information kring de två olika typerna av rapporter man kan skicka in – domarrapport och ”Jag Ställer Upp”-rapport.

Anmälan till bestraffing: Information om när anmälan till bestraffning bör göras, vem som kan anmäla, hur man gör en anmälan m.m.

Disciplinnämnden: Information från disciplinnämnden om hur de arbetar och vilka de är.