Styrelsen

Styrelsen i Stockholm Basket träffas var 6e vecka, om du har frågor kring styrelsearbetet kontakta gärna ordförande eller kanslichef. Årsmötet planeras att hållas i mars varje år.

Lars Sandström – Ordförande

lars.sandstrom@stbdf.se

 

Kristina Johansson – Vice Ordförande

 

Hans von Uthmann – Ledamot

 

Tiina Rossi Ekstam – Ledamot

 

Rolf Lundgren – Ledamot

 

Åsa Lindahl – Ledamot

 

Aseffa Hailu – Ledamot

 

Alexandra  Tecle – Suppleant

Charlotta Bernervall – Sekreterare (adj)

charlotta.bernervall@stbdf.se

08-410 818 38

Valberedning

Tom Hedrup – Ordförande

Kicki Öman – Ledamot

Andreas Berntsson – Ledamot