Styrelsen

Styrelsen i Stockholm Basket träffas var 6e vecka, om du har frågor kring styrelsearbetet kontakta gärna ordförande eller kanslichef. Årsmötet planeras att hållas i mars varje år.

Lars Sandström – Ordförande

Kristina Johansson – Vice Ordförande

Christer Stjernborg – Ledamot

Tomasz Pieniazek- Ledamot

Hans von Uthmann – Ledamot

Tiina Rossi Ekstam – Ledamot

Rolf Lundgren – Ledamot

Alexandra  Tecle – Suppleant

Charlotta Bernervall – Sekreterare (adj)

08-410 818 38