Basket – topp två i världen och i Stockholm!

Basket är världens näst största sport med 450 miljoner utövare i 213 länder. Det finns ca 100 professionella dam- och herrbasketligor och basket är den största professionella damidrotten i världen!

I Stockholm är basket den tredje största lagidrotten (näst störst i Stockholms kommun) med ca 24 000 utövare i drygt 100 föreningar.

Inkluderande, jämställt och integrerat

Basket står för social hållbarhet, är en jämställd och integrerad idrott där ca 53% av de barn och ungdomar som spelar i en förening är flickor och mer än 40 % av utövarna har utländsk bakgrund. Basket är också den idrott som lyckas absolut bäst när det gäller att locka flickor med utländsk bakgrund samt attraherar alla oavsett socioekonomisk bakgrund.

Det pågår ett ständigt och aktivt arbete för att inkludera nyanlända och inte minst ensamkommande flyktingbarn överallt i basketstockholm.

Sju av våra ungdomsföreningar i Stockholm gör detta via det framgångsrika basketprojektet Välkommen hit som syftar till att introducera ensamkommande flyktingbarn till svensk idrott och föreningsliv men också att öka toleransen och förståelsen gentemot flyktingar generellt i samhället.

Vi vill dock vara tydliga med att integration inte på något sätt är en tillfällig satsning eller avgränsat till ett projekt. Vi är, sedan flyktingar tog basketen från Baltikum till Sverige under andra världskriget, en stolt idrott med naturlig mångfald och vi lever under övertygelsen att mångfald ger framgång!

Vi lägger stort fokus vid att ha en inkluderande verksamhet. Du är välkommen till basketen oavsett ålder, kön, bakgrund, härkomst, tidigare basketerfarenhet, handikapp eller sexuell läggning!

Gemensam värdegrund – Jag ställer upp!

Basketen i Stockholm har en gemensam värdegrund under namnet ”Jag ställer upp!” och illustreras i denna film:

Kopplat till värdegrunden finns väl utarbetade metoder och material, kopplat till alla olika grupper (styrelse, förening, ledare, domare, föräldrar och spelare) för att implementera detta i den dagliga verksamheten.

Våren 2017 lanserade även Stockholm Basket tillsammans med Stockholmsidrotten, Stockholms Handbollsförbund, Stockholms fotbollsförbund och Stockholms Innebandyförbund en gemensam film för att visa på vikten av att vara en stöttande vuxen inom idrotten och att idrotten ska ske på barnens villkor.

Utvecklade tävlingsformer -på barns villkor och för olika grupper med olika behov

För att möta samhällsutvecklingen, utgå ifrån barnens behov och att arbeta i linje med idrottens strategi ”Från triangel till rektangel” så sker ett ständigt utvecklande av tävlingsformer och verksamhetsformer inom vår sport.

Det är viktigt för oss att hela tiden fokusera på barns sociala och sportsliga utveckling utifrån individens egna förutsättningar. Utgångspunkten i verksamheten är utifrån ”barnets bästa” i enlighet med FN:s barnkonvention. Detta är fokus i tävlingsformen för barn, Easy Basket, där vi skapar tävlingstillfällen som är roliga och kravlösa, med fokus på allas deltagande, gruppernas gemenskap och basketen som en kul lagsport. Easy Basket spelas upp till och med 12 års ålder. Ingen vikt läggs vid tävlingarnas resultat eller barnens individuella prestationer – målet med verksamheten är att den ska vara rolig, stimulerande och inkluderande. Genom att fokusera på glädje och utbildning på barns villkor tror vi att vi behåller så många som möjligt så länge som möjligt.

Även för äldre spelare finns många dimensioner och en bredd i verksamheten där 3×3 är ett exempel på en modern och utvecklad tävlingsform som skiljer sig markant från traditionell basket (som spelas 5 mot 5 på helplan) men som är en väl så viktig del av vår sport.

Ett annat exempel är rullstolsbasket som är stor och etablerad inom parasporten och där Sverige genom åren haft stora framgångar med bl.a. deltagande i Paralympics.

Vidare finns en rad föreningar som har verksamhet för såväl barn och ungdomar som vuxna med funktionsvariationer av olika slag.

Från basketspelare i Stockholm till internationell stjärna. Vi är oerhört stolta att inom Stockholmsbasketen ha fostrat några av våra internationellt absolut mest framgångsrika spelare!

Några exempel av många:

  • Amanda Zahui (moderklubb Polisen Basket, nuvarande Hammarby Basket) spelare i Nadezhda i ryska ligan och Euroleague samt i New York Liberty i WNBA
  • Farhiya Abdi (moderklubb Söder Basket/Fryshuset Basket) spelare i Mersin BSB i Turkiska ligan och Euroleague samt flera tidigare säsonger i Los Angeles Sparks i WNBA
  • Binta Drammeh (moderklubb BK Järva) spelare i Uniqa Sopron i Ungerska ligan och Euroleague.
  • Frida Eldebrink (moderklubb Södertälje BBK) spelare i Samsun i turkiska ligan och med meriter från San Antonio Silverstars i WNBA
  • Ludvig Håkansson (moderklubb Alvik Basket) spelare i Montakit Fuenlabrada i Spanska ligan och Eurocup.
  • Elin Eldebrink (moderklubb Södertälje BBK) spelar i Yakin Dogu Universitesi i turkiska ligan och Eurocup.
  • Maciej Lampe (moderklubb Polisen Basket, nuvarande Hammarby Basket) spelar i Shenzhen Leopards med meriter från Phoenix Suns, New Orleans Pelicans och Houston Rockets i NBA.
  • Damir Markota (moderklubb Polisen Basket, nuvarande Hammarby Basket) spelar i Istanbul BB med tidigare meriter från Milwaukee Bucks i NBA.
  • Detta visar inte bara vår bredd i fantastiska föreningar som fostrar duktiga spelare utan är ett bevis på att vi jobbar efter framgångsrika koncept och med kvalitet i vår verksamhet!